Dokumenty do pobrania :

REGULAMIN

PROGRAM

WARUNKI UCZESTNICTWA

Karta zgłoszenia konkurencji par indywidualnych

Karta zgłoszenia konkurencji "Karo Mazurowe"

Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej